Skalošana

                    Cauruļvadu skalošana ar augstspiediena iekārtu

Lai likvidētu dažādas nogulsnes, tādas kā smiltis, taukus, koku lapas, korozijas, un citus apaugumus “JAKUBINI” pielieto specialo asenizacijas autotransportu ar ūdens augstspiediena iekārtu, kura ar spēcīgu spiedienu un speciāla uzgaļa palīdzību notīra no cauruļu sieniņām visus nelabumus un izskalo tos arā. Šī tehnoloģija ļauj likvidēt aizsprostu, izskalot nogulsnes fekālās un lietus kanalizācijas caurulēs nebojājot tās. Kanalizācijas tīrīšana ar hidrodinamisko iekārtu ir draudzīga videj, jo tajā netiek pielietotas ķīmiskās vielas.